Projekt Landsbybofællesskabet


Gestelev

        Forsamlingshus


 Landsbybofællesskabet

- Fremtidens forsamlingshus 


november 2020

Afslutning af projektet


Gestelev Forsamlingshus blev tildelt 240.000,- fra landdistriktspuljen 2020. Det er vi jo meget glade for, da pengene er gået til et nyt køkken i huset. Det var absolut tiltrængt, og nu er en endnu mere aktiv indsats for at gøre vores lokale forsamlingshus til hele byens hjerte, blevet mulig.


Projektøkonomien er således 280.000,- i alt. Heraf er ca. 25.000- er afsat til en indsats, der knytter sig til intentionen om at gøre Gestelev Forsamlingshus til hele byens hjerte.


Her var i processen planlagt flere aktiviteter og workshops, der forhåbentligt skulle udmønte sig i konkrete aktiviteter og indsatser, der medvirker til opnå målet om at gøre huset til byens hjerte.


Det er startet godt. Vi har nedrevet og etableret det nye køkken, alt sammen med en fantastisk opbakning og entusiasme fra byens borgere, der har gjort et stort stykke frivilligt arbejde. Der er tale om adskillige hundrede timers frivilligt arbejde, der har resulteret i et køkken, som vi er både glade for og stolte af. De fysiske rammer for at opnå et forsamlingshus med lokalfællesskabet som centrum er nu på plads. Opbakningen til projektet og interessen for at gøre forsamlingshuset til byens hjerte har været stor.


Og så kom Corona.


Huset har stort set været stille siden marts 2020.

Vi har afsluttet ombygningen af køkkenet med et rigtigt godt resultat og en høj grad af involvering og inddragelse i processen. Der blev skabt en fællesskabsfølelse om projektets udførelse, som lige desværre nu er mindre udtalt, eftersom der ingen aktiviter
har været siden marts og forventeligt heller ikke kommer det før september. Coronaen har betydet, at vi lige nu mangler økonomien til at færdiggøre projektets proces-del, da de midler vi havde, er spist af ordinære driftsomkostninger, pga.
manglende indtægter.

Bestyrelsens fokus er nødt til at være på driften. Vi arbejder lige nu for at sikre alternative indtægtskilder, blandt andet i form af sponsorater, der kan sikre husets eksistensgrundlag. Vi må derfor erkende, at fokus lige nu i mindre grad kan være på projektets
formål. Derfor har vi i dialog med Erhvervsstyrelsen, aftalt at det formelle projekt afsluttes, selvom procesdelen ikke er afsluttet. 


Du kan læse afrapporteringen til Erhvervstyrelsen nedenfor.


Tryk her: Afrapportering til Erhvervsstyrelsen


_______________________________________________________________________________________________________


februar 2020

Fernisering af Forsamlingshusets nye køkken!

Søndag den 23. februar afslutter vi ombygningen af vores nye køkken i forsamlingshuset. Det skal fejres!

 

Vi inviterer derfor til Kransekage og Bobler søndag den 23. februar kl. 13.00-15.00

 

Det ny køkken finansieres via et tilskud på 240.000 kr. fra Erhvervsstyrelsens landdistriktspulje.

En væsentlig grund til det store tilskud, er at køkkenet skal understøtte forsamlingshusets funktion som Byens Hjerte. Derfor sætter vi nu gang i aktiviteter som skal fremme oplevelsen af et landsbybofællesskab. Det håber vi selvfølgelig, at I har lyst til at støtte op om, for det nye køkken er dog blot rammen. Mest af alt handler det jo om at være sammen om aktiviteter der giver mening.

 

Samme dag opstarter vi derfor det nye Fælleskabsudvalg, der skal være med til at gøre vores forsamlingshus til et endnu mere levende hus. Det gør vi lige efter vi har skålet for de mange frivillige der har tænkt, tegnet, nedrevet, rengjort, malet, bygget, hamret, savet og meget andet...

 

I fællesskabsudvalget vil vi sætte aktiviteter i gang, der skaber liv i forsamlingshuset. Aktiviteterne kan være mange og forskelligartede, og rette sig mod forskellige alders- og brugergrupper.

Måske er det hverdagsfællespisninger, strikkeklub, ungdomsklub, dansehold, formiddagsgymnastik, sang, musik, barselsklub, ældre-café, banko, filmklub, eller noget helt andet. Det er helt op til os selv og alle kan byde ind. Både med stort og småt.

 

Derfor:

Kom forbi og se det nye køkken og aflevér måske samtidig den ide, som du enten har lyst til at sætte i gang eller har lyst til at deltage i. Så taler vi om ideerne i fællesskab og alle får til gengæld både bobler, kransekage og indflydelse på, at vi får et sted der skaber værdi for alle, der har lyst til at bruge det.

 

Vi glæder os til at se Jer!


_______________________________________________________________________________________________________


december 2019

Så starter ombygningen af køkkenet!


Vi har nu langt om længe fået endeligt tilsagn fra Styrelsen og kan nu gå igang med ombygningen.


Vi starter den 2. januar 2020, hvor køkkenet ryddes og der gøres klar til at bryde ned og bygge op.

Det kræver at vi løfter i fællesskab og byder ind med det vi hver især har mulighed for.

Nedenfor er tids- og aktivitetsplanen for ombygningen, som den ser ud lige nu:


Tryk her: Tids- og aktivitetsplan


Kontakt Anders (t: 2032 8643) eller Christian (t: 2911 3353) hvis du har lyst og mulighed for at tage del i processen. Det håber vi at mange af Jer har. Det er der brug for hvis det skal lykkes. Hvis du kun har mulighed for at deltage en lille smule, så er det også fint!


_______________________________________________________________________________________________________


august 2019

Forsamlingshuset har fået tilsagn om 240.000 kr til nyt køkken!

Som det er beskrevet nedenfor har vi søgt om tilskud til et nyt køkken ved Landdistriktspuljen. Vi har nu fået et betinget tilsagn om 240.000kr, hvis vi selv kan rejse 40.000kr. Det skal selvfølgelig lykkes, så vi kan få det køkken vi har sukket efter i årevis.


En begrundelse for tilsagnet er, at vi med et nyt køkken kan gøre Gestelev til et eksempelprojekt for andre mindre landsbyer, der også har nedslidte samlingssteder, der ikke ligefrem øger lysten til at dyrke fællesskabet. Vi tror på at måltider helt grundlæggende virker samlende, og derfor er et godt sted at lave mad, helt afgørende til fællesskaber. Så nu skal vi i gang!


Vi håber, at rigtig mange af Jer har lyst til at være med. Både med at nedbryde det gamle køkken og bygge det nye op, men også til at bekræfte, at vi i Gestelev kan vise, at forsamlingshuse er det helt naturlige samlingspunkt for en helt almindelig landsby, ligesom vores. Det gør vi helt enkelt bare ved at være med.Læs mere om processen her: Oplæg


_____________________________________________________________________________________________________


marts 2019.

Fondsansøgning til landdistriktspuljen.


For en sjælden gangs skyld, er det muligt at søge ministeriets landdistrikspulje til praktiske forbedringer. Vi har derfor sendt ansøgning om midler til et nyt køkken. Vi trænger.... Chancerne for at få tilskud er små, men det er forsøget værd. Svar på ansøgningen forventes i juni måned.


Uddrag fra ansøgningen:Vi søger støtte til at gøre Gestelev Forsamlingshus til Byens Hjerte.


De fleste kan nikke genkendende til, at køkkenet er det naturlige samlingspunkt i hjemmet, husets hjerte. Det er her vi samles. Få ting samler mennesker som et måltid mad. På tværs af generationer, bringes mennesker sammen om måltidet.


Hvis vi skal lykkes med at gøre Gestelev Forsamlingshus til Byens Hjerte, så kræver det et køkken der kan samle mennesker. Det er desværre ikke tilfældet nu. Derfor søger vi støtte til en ombygning og renovering af forsamlingshusets køkken, der ikke er blevet fornyet siden 1983.


Hvis Gestelev Forsamlingshus havde et nutidigt og funktionelt køkken, ville det være muligt at skabe et hus der kunne samle Gestelev på tværs af generationer.


Det ville være muligt,


  • at samle børn og voksne i køkkenet til fælles arrangementer
  • for børn unge at bruge køkkenet i forbindelse med klubarrangementer
  • at opretholde et sundt og sanitært niveau i køkkenet
  • for mindre lokale grupper at bruge køkkenet til mindre sociale arrangementer
  • at mindske traditionel udlejning, til fordel for lokalt brug af huset

 


Den fulde ansøgning kan læses her